شرکت صنایع چوب امیدخاورمیانه با پشتوانه سالها تجربه بازرگانی بنیان گردید مجموعه در سال 1382 توسط آقای عباس قاسمی تاسیس گردید

این شرکت در زمینه صنایع چوب فعالیت های خود را آغاز نمود و سپس به عنوان اولین تولید کننده چسب های گرانول لبه چسبانها و پشت چسبدار در سال90 مبادرت به توسعه نمود.

کنون افتخار دارد بر تمرکز به خودکفایی و براورده کردن کاستی های کیفی درباره مواد اولیه آغاز به کار خطوط تولید جدید خود را اعلام دارد.

محصولات جدید که با تکنولوژی و دانش فنی روز اروپایی پا به عرصه ی تولید گذاشته انواع وکسهای LDPEوPPوHPPEوEVAمی باشد که به صورت تخصصی برای مصارف خاص مهندسی گردیده